6 juli beëdiging dzv 101 Gnbat te Vught

Ook donderdagmiddag 6 juli hebben we, als VFKG, de beëdiging (30 militairen en 1 civiel burger ambtenaar) en certificaatuitreiking (6 personen) van het Regiment Genietroepen muzikaal ondersteund. Dit onder uitzonderlijk goede weersomstandigheden.

Met de vaandelmars is het Regimentsvaandel muzikaal verwelkomt en uitgeleide gedaan.

Uit saamhorigheid en trots om tot het Regiment Genietroepen te behoren, is de plechtigheid ondersteund met het spelen en zingen van het Mineurslied. Waarna de totale plechtigheid met het Wilhelmus is afgesloten.