Vactures

Wij zoeken ter aanvulling Hoornist(e), Bugelist(e), Tompetist(e) en Tamboerspeler

Het VFKG is het formele regimentsorkest van het Regiment Genietroepen en ontstaan uit oud dienstplichtig Geniemuzikanten en treedt naar buiten in het historische gala-uniform der Genie uit 1888. De laatste jaren treden steeds vaker muzikanten (m/v) zonder Genie-achtergrond tot het korps toe.
Het korps telt ruim 70 leden vanuit geheel Nederland. Ondanks dat we binnen alle secties over een ruime bezetting beschikken, zoekt het korps in voorkomende gevallen nieuwe muzikanten.
Op dit moment zoeken we aanvulling voor: Hoornist(e), Bugelist(e), Tompetist(e) en Tamboerspeler
Bent u geïnteresseerd in een semimilitair orkest, heeft u binding met de Nederlandse krijgsmacht of met het Regiment Genietroepen in het bijzonder en is uw speelvaardigheid op een ruim aanvaardbaar niveau, dan nodigen wij u van harte uit om eens kennis te komen maken met het VFKG. Uiteraard kunnen muzikanten die zich op een andere manier aangetrokken voelen tot militaire muziek, zeer zeker ook reageren!
Het korps heeft eenmaal in de maand op een zaterdag een repetitiedag op de Van Brederodekazerne te Vught.
Het VFKG verzorgt jaarlijks zo’n 12 tot 15 optredens, waaronder: militair ceremoniële optredens, concerten en (militaire) taptoes in binnen- en buitenland. Het korps geniet zowel nationaal als internationaal groot aanzien!
Voor meer informatie kunt u onze website: www.vfkg.nl en/of onze facebookpagina: VFKG bezoeken.
Denkt u zichzelf te herkennen als een mogelijke nieuwe Geniemuzikant, stuurt u dan een berichtje met uw contactgegevens via www.vfkg.nl en wordt uw aanmelding of vraag doorgezet naar de korpsleiding. Na uw aanmelding ontvangt u een startbrief, waarin o.a. de procedure en de introductieperiode omschreven staan, welke gevolgd moeten worden om eventueel opgenomen te kunnen worden binnen ons mooie korps. Alle kleding en uniformuitrusting wordt u door het korps in bruikleen verstrekt. Verwacht wordt wel, dat u over een eigen kwalitatief goed muziekinstrument beschikt. 
Kameraadschap en saamhorigheid zijn kenmerkend voor het VFKG en staan hoog in ons vaandel!
Graag tot ziens in Vught.
Sodeju!