Nieuws

Schouw SMMK 2022

Website redactie
20 maart 2022

De Commandant Militaire Muziek Krijgsmacht(C-MMK) is belast met de functionele aansturing van de kapellen en muziekkorpsen van de Nederlandse krijgsmacht. De C-MMK zet militaire muziek in namens Defensie. De organisaties, de rechtspersoon die het betreffende evenement organiseert, dient voor een verzoek van medewerking/muzikale ondersteuning van een militairorkest/korps bij de C-MMK een verzoek in.

 Om na de corona-periode een steekproef te doen naar de inzetbaarheid van de vrijwillige muziekkorpsen werd op 12 maart op de legerplaats bij Oldebroek door de eerste Luitenant der Mariniers E. Oosterom  en zijn staf een schouw afgenomen.

Als laatste in de rij mocht het Vrijwillig FanfareKorps der Genie haar opwachting maken. O.l.v. tamboer-maitre 1e Luitenant der Genie titulair b.d. Corné Pas en dirigent Adjudant der Mariniers b.d. Jos Jansen werden de voorgeschreven mars exercities en muzikale uitvoeringen beoordeeld. De gemotiveerde uitslag wordt binnenkort verwacht.

Hierbij een gedeelte in een video-registratie