Wapendag Regiment Genietroepen

Wapendag Regiment Genietroepen

webmaster
30 mei 2023

Maandag 15 mei vond de Wapendag Regiment Genietroepen 2023 plaats op de Van Brederodekazerne te Vught. Traditioneel verzorgt het VFKG jaarlijks de muzikale omlijsting van het officiële ceremoniële(ochtend)gedeelte. Dit jaar stond de Wapendag uiteraard in het teken van het 275 jaar bestaan van het Regiment Genietroepen. “Vieren en herdenken”. Op deze dag worden ontvallen Genisten piëteitsvol herdacht en viert het Regiment verschillende heuglijke feiten. Onze trompettist Bryan Verel blies ter inleiding van de minuut stilte het “signaal taptoe Infanterie” en na dit indrukwekkende stiltemoment het signaal “Voorwaarts” en vond aansluitend de kranslegging plaats. Tijdens de kransleggingen speelde het VFKG het indrukkende “Brothers in Arms”. Dit jaar was het voor het VFKG een wel heel bijzondere Wapendag. We mochten uit handen van generaal-majoor der Genie b.d. Koos de Vos via onze tamboer-maître eerste luitenant tit. b.d. Corné Pas een nieuwe “mace” (tambour-maîtrestok) in ontvangst nemen. Op de kop van de nieuwe mace staat te lezen: Regiment Genietroepen 1748 en de krijgsverrichtingen van het Regiment. Na de overhandiging van de nieuwe mace werd het fanfarekorps door de Regimentscommandant, kolonel der Genie Bas van den Berg in het zonnetje gezet en door hem lovende woorden gesproken. Na de toespraak van de RC werd ook door generaal-majoor der Genie b.d. Koos de Vos eveneens een mooie toespraak gehouden. Het VFKG ontving een luid applaus van alle aanwezigen. We zijn zeer trots en vereerd. Sodeju!