Ontstaan, ontwikkeling en samenstelling

Ontstaan

In 1888 werd in Utrecht de Geniemuziek opgericht door onderofficieren en vrijwilligers. Nu houden opnieuw vrijwilligers van de Genie de muzikale traditie van het Regiment Genietroepen in stand.

Vele burgers uit Utrecht liepen de eerste tientallen jaren achter de  ” Geniemuziek ” aan. Begin jaren vijftig van de vorige eeuw vertoefde de kapel in ’s-Hertogenbosch en mocht zich vanaf die tijd het ” Fanfarekorps der Genie ” noemen. Ze werd bemand door dienstplichtige militairen met een kader van beroepsonderofficieren. Het oudste Regiment binnen onze krijgsmacht had tot en met 1995 haar eigen muziekkorps.

Door reorganisatie binnen defensie is in naam het ” Fanfarekorps der Genie ”opgeheven. 

Begin 1997 is het idee ontstaan om het fanfarekorps nieuw leven in te blazen. Na enkele gesprekken met het hoofdkwartier van de Genie, werden vanuit een particulier initiatief vrijwel alle, voorheen, dienstplichtige militairen van het ” Fanfarekorps der Genie ” aangeschreven.

Ontwikkeling

In september 1997 werd de eerste samenkomst op het voor ons vertrouwde terrein van de Lunettenkazerne in Vught gehouden. Vanaf dat moment heet dit orkest ” Oud-leden Fanfarekorps der Genie ”. Inmiddels is het orkest per 2006 opgenomen in het Regiment Genietroepen. Per april 2013 heeft het korps, met instemming van de Stichting “Hercules ramp Eindhoven 1995”, de naam “Vrijwillig FanfareKorps der Genie”  gekregen.

Het orkest speelt op dit moment in een bezetting van 50 á  65 muzikanten in het historisch uniform uit 1888.

Het VFKG tijdens het Nationale bevrijdingsfeest op de magere burg in Amsterdam 5 mei 2023